Randvoorwaarden installatie mediaspeler

Wat heeft u nodig om uw mediaspeler te installeren?

Om de mediaspeler op juiste wijze te implementeren moet aan de volgende randvoorwaarden zijn voldaan:

 • Stroomaansluiting
 • Stopcontact voor 220/240 volt AC aansluiting binnen 1,5 meter van de mediaspeler. De spanning mag hier ‘s avonds niet vanaf gaan, in verband met content-updates gedurende de nacht.
 • Aansluiting op breedbandinternet
 • Vrije aansluiting op modem/router naar breedbandinternet met vrije toegang tot internet binnen 1,5 meter van de plaats waar de mediaspeler geplaatst wordt. De mediaspeler is voorzien van een modulaire RJ45 aansluiting (female) en wordt geleverd met een netwerkkabel van 1,5 meter. Breedbandinternetaansluiting dient actief te zijn.
 • Video installatie (bij mediaspeler voor video gebruik)
 • Eén of meer geïnstalleerde beeldschermen waarop het videoprogramma getoond kan worden, alsmede de infrastructuur om deze schermen aan te sturen (bekabeling en eventuele videoverdelers binnen 1,5 meter van de mediaspeler).
 • Audio installatie (bij mediaspeler voor audio gebruik)
 • Een geluidsinstallatie met een vrije lijningang (CD, AUX, Tape, Tuner) binnen 1,5 meter van de mediaspeler.
 • De mediaspeler wordt geleverd met een audiokabel van 1,5 meter met RCA-tulppluggen.

Plaatsing mediaspeler:

De mediaspeler dient op een stabiele toegankelijke plaats geïnstalleerd te kunnen worden waarbij voldoende ventilatie is voor de warmteafvoer van de mediaspeler. Let op! De ventilatie uitsparingen mogen niet geblokkeerd worden. Afmetingen mediaspeler zijn maximaal: 260x250x60 (DxBxH in mm.).

Installatie door een specialist:

Bij installatie door een monteur  dienen de apparatuur en aansluitingen vrij toegankelijk te zijn. De genoemde afstanden tot de mediaspeler dienen zonder belemmeringen te zijn. De monteurs werken conform de NEN-normering. Dit om veiligheidsredenen, maar ook om storingen aan de audio/beeldkwaliteit te voorkomen. De ARBO-regels schrijven voor dat schermen vanaf 32” door twee personen opgehangen dienen te worden. Om de hogere installatiekosten die hierdoor ontstaan te voorkomen is het uitgangspunt dat de monteur door u of door uw personeel wordt bijgestaan met het ophangen van het scherm.

Wanneer voorafgaand aan het zoek wordt aangegeven dat dat niet mogelijk of niet wenselijk is kan een hulpmonteur tegen meerkosten worden ingepland. De werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens werkdagen (ma-vrij) tussen 09.00 en 17.00 uur.

Service en garantievoorwaarden:

Servicedesk en Mediaspeler Service worden verleend op werkdagen tussen 9:00 en 17:30 uur. Mediaspeler Service heeft betrekking op de geleverde mediaspeler gedurende de garantietermijn.

Verleende service buiten de garantie wordt conform geldende prijslijst in rekening gebracht. Klant dient zorg te (blijven) dragen voor de randvoorwaarden voor de goede werking van het systeem. Updates van programma(onderdelen) kunnen alleen plaatsvinden indien de mediaspeler onbeperkt toegang heeft tot het internet, is aangesloten op een permanente stroomvoorziening (‘s nachts ingeschakeld) en de bekabeling correct is aangesloten.

Buiten de service en garantie vallen:

 • Storingen veroorzaakt door ondeskundig gebruik
 • Storingen veroorzaakt door omgevingsfactoren en/of randappartatuurstoringen veroorzaakt door
 • Defecte/niet juist aangesloten bekabeling of wifi-verbinding
 • Storingen veroorzaakt door storingen of wijzigingen aan de breedbandverbinding van de klant
 • Storingen veroorzaakt door stroomstoringen en/of niet permanente stroomvoorziening.

Indien een storing buiten de overeengekomen service-en garantieafspraken valt worden gemaakte servicekosten conform prijslijst in rekening gebracht. Service en garantievoorwaarden op de geleverde schermen en ophangbeugels zijn conform de voorwaarden van de betreffende fabrikant.

Uw abonnement omvat:

 1. Servicedesk:
  Online Service Ticketing. Op de website kunt u een ticket (e-mailbericht) sturen naar de servicedesk met uw vraag. U ontvangt via de e-mail binnen 24 uur een respons.
 2. Mediaspeler Service:
  Carry in Service bij storingen van u mediaspeler. Uw abonnement bevat een Carry in Service gedurende de garantieperiode van de mediaspeler. Hierbij hebt u de volgende mogelijkheden:

  • Zelf de mediaspeler naar de servicedesk sturen en laten repareren. (Bij defect zijn de reparatie/vervangingskosten evenals de retourverzendkosten voor de leverancier)
  • Een vervangende mediaspeler laten bezorgen (zelf installeren) en oude retour halen per overnight koerier à € 25,- per keer.
  • Een monteursbezoek conform prijslijst.
 3. Mediaspeler Garantie:
  De garantieperiode op de mediaspeler is bij huur gelijk aan de looptijd van uw abonnement. De garantieperiode op de mediaspeler bedraagt bij koop 1 jaar. U kunt de garantieperiode bij aanschaf van de mediaspeler uitbreiden naar 2 of 3 jaar. Uitbreiding garantieperiode per jaar: 9% van de aanschafprijs.